Công nghệ & Hỗ trợ

  • Post time: 11-10-2020

    Here are many kinds of cables, but the most basic can be divided into low-voltage cables and high-voltage cables, but how to distinguish the two? Some people say it’s 250V, and some say it’s 1000V. How do you distinguish high voltage and low pressure? According to China’s indust...Read more »

  • một Dây Harness là gì?
    post time: 2019/05/09

    Các khai thác hệ thống dây điện đã được kinh doanh cốt lõi của chúng tôi từ năm 1987. Sumitomo Electric Wiring Systems thiết kế và sản xuất chất lượng cao nhất và các sản phẩm dây nịt đáng tin cậy nhất cho ngành công nghiệp ô tô. Một khai thác hệ thống dây điện là một bộ tổ chức của dây, thiết bị đầu cuối và đầu nối chạy throughou ...Read more »